gocki język
 
Encyklopedia PWN
gocki język:
1) język Biblii w przekładzie bpa Wulfili;
2) grupa wymarłych mniej więcej ok. IX–X w. dialektów wschodniogermańskiego ludu Gotów, z wyjątkiem języka Gotów osiadłych na Krymie, który przetrwał do XVI w.; liczne zabytki piśmiennictwa gł. z IV w.; jako najwcześniej zapisany, ma duże znaczenie dla studiów nad językami germańskimi i indoeur.; język gocki posiadał własne pismo wykazujące wpływ alfabetu gr., łac. oraz futharku ( runy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia