gleb kartografia
 
Encyklopedia PWN
gleb kartografia,
dział kartografii tematycznej zajmujący się podstawami teoretycznymi oraz sporządzaniem map glebowych;
obejmuje metodykę sporządzania map, ich analizę oraz interpretację; mapy glebowe dzielą się na genetyczno-glebowe, wykonywane w różnych skalach (najczęściej przedstawiają rozmieszczenie typów glebowych na określonym obszarze) oraz rolniczo-glebowe, z reguły wielkoskalowe (np. mapy bonitacyjne, mapy przydatności gleb).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia