geriatria
 
Encyklopedia PWN
geriatria
[gr. gḗras ‘starość’, iatreía ‘leczenie’],
dział gerontologii zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób charakterystycznych dla ludzi w wieku podeszłym i starczym.
Gł. miażdżycy tętnic, raka, cukrzycy, choroby nadciśnieniowej, rozedmy płuc i in.; oprócz leczenia istniejących już chorób wielkie znaczenie ma profilaktyka oraz oddziaływanie na psychikę osób starszych, przekonanie ich o użyteczności dla społeczeństwa i o celowości racjonalnego trybu życia, uwzględniającego właściwe odżywianie i ruch; największe znaczenie w postępowaniu geriatrycznym mają: dietoterapia, kinezyterapia i ergoterapia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia