geometryzacja narzędzi
 
Encyklopedia PWN
geometryzacja narzędzi,
archeol. zjawisko formowania stromym, rzadziej półstromym, retuszem (archeol.) w kształcie figur geom. (m.in.: trójkąty, czworokąty, trapezy) elementów zbrojących strzałę łuku.
Pojawiła się w górnym i późnym paleolicie (magdaleńska kultura, epigrawecka kultura), szczególnie powszechna była we wczesnym holocenie w zachodniej i środkowej Europie (kultury mezolityczne) oraz w Afryce Północnej (kapska kultura); elementy takie montowano po kilka (m.in. strzały z Loshult w Szwecji) lub po jednym (strzała z grotem w kształcie trapezu z Tværmose w Danii) na końcu drewnianego drzewca; g.n. była wynikiem stopniowego racjonalizowania i specjalizacji produkcji narzędzi kamiennych oraz przystosowania do łatwiej dostępnych surowców małogabarytowych, co bezpośrednio przyczyniło się do ich miniaturyzacji; mimo pozorów ogólnoeur. standaryzacji, która miała być wymuszona modą geometryzacji, to mezolityczne groty strzał są na tyle zindywidualizowane, że pozwalają kulturowo dzielić Europę tamtych czasów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia