gaullizm
 
Encyklopedia PWN
gaullizm,
ruch ideowy prawicy francuskiej;
za gł. cel swych polit. działań uznawał utworzenie silnego państwa, gwarantującego wielkość i pomyślność narodu fr.; podporządkowana temu była polityka wewn. i zagr. Francji, realizowana przez Ch. de Gaulle’a po objęciu przez niego władzy 1958: ustanowienie V Rep. z silną prezydenturą (konstytucja 1958); przywrócenie Francji rangi mocarstwa (z ograniczaniem w świecie wpływów Wielkiej Brytanii i USA); idea federacji państw eur. (tzw. Europa ojczyzn) z należną Francji pozycją dominującą, jako przeciwwaga koncepcji zjednoczonej Europy; po śmierci de Gaulle’a stopniowa ewolucja poglądów w dziedzinie fr. polityki zagr. (w tym poprawa stosunków z Wielką Brytanią i USA, akceptacja programu eur. integracji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia