funkcja dwuokresowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja dwuokresowa,
mat. funkcja zmiennej zespolonej (funkcje analityczne), która ma 2 liniowo niezależne okresy (2 wektory tworzące na płaszczyźnie zespolonej tzw. równoległobok okresów) — analogicznie do funkcji okresowej zmiennej rzeczywistej, która ma jeden okres;
z wyjątkiem funkcji stałej f.d. nie może być holomorficzna; istnieją meromorficzne f.d. (funkcja meromorficzna), np. funkcja Weierstrassa ℘, ważne w analizie zespolonej, wykorzystywane też w geometrii algebraicznej i w teorii liczb.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia