funkcje meromorficzne
 
Encyklopedia PWN
mówi się, że funkcja f(z) jest meromorficzna na pewnym otwartym podzbiorze D sfery Riemanna &Cdblmacr.x; (tzn. płaszczyzny zespolonej uzupełnionej punktem ∞), jeśli jest analityczna w D poza pewnym zbiorem punktów izolowanych, w których ma bieguny; do najprostszych f.m. należą funkcje wymierne (jedyne f.m. na całej płaszczyźnie domkniętej &Cdblmacr.x;), np. funkcja f(z) = z3/(z2 − 1) ma bieguny: −1, +1 oraz ∞; funkcja tg z jest f.m. na płaszczyźnie otwartej i ma bieguny z = πn, n = 0, ±1, ±2, ... , nie jest jednak meromorficzna na całej sferze Riemanna &Cdblmacr.x;, gdyż w z = ∞ ma punkt istotnie osobliwy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia