frakcjonowanie
 
Encyklopedia PWN
frakcjonowanie,
w analizie chem. postępowanie polegające na wydzieleniu i następczym oznaczeniu analitu (lub grupy analitów) na podstawie właściwości chem. lub fiz. bez ostatecznej identyfikacji związku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia