fotoelektryczne zjawisko wewnętrzne
 
Encyklopedia PWN
fotoelektryczne zjawisko wewnętrzne,
przejście elektronów w ciele stałym z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, wywołane absorpcją promieniowania świetlnego;
nazwą fotoelektrycznego zjawiska wewnętrznego obejmuje się fotoprzewodnictwo — polegające na zwiększeniu się przewodnictwa elektrycznego półprzewodnika lub dielektryka, i zjawisko fotowoltaiczne — polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym ciele stałym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia