fonon
 
Encyklopedia PWN
opis drgań sieci krystal. za pomocą fononów pozwala na wyjaśnienie właściwości cieplnych ciał stałych (np. ciepła właściwego, przewodnictwa cieplnego) oraz takich zjawisk, jak: rozpraszanie elektronów, neutronów i in. cząstek na drganiach sieci krystal., absorpcję w podczerwieni, nadprzewodnictwo niskotemperaturowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia