filozofia prawa
 
Encyklopedia PWN
filozofia prawa,
dyscyplina filozoficzna, której przedmiotem jest ogólna refleksja nad prawem i zjawiskami prawnymi;
w węższym znaczeniu filozofia prawa jest refleksją nad wartościami leżącymi u podstaw prawa i będącymi przedmiotem jego ochrony, a także nad ideą dobrego, sprawiedliwego prawa; w znaczeniu szerszym na filozofię prawa składają się ponadto studia nad pojęciami, instytucjami prawnymi, rozumowaniami prawniczymi oraz nad metodami badawczymi nauk prawnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia