fatalizm
 
Encyklopedia PWN
fatalizm
[łac. fatum ‘przeznaczenie’, ‘los’],
pogląd filozoficzny lub religijny, wg którego wszystkie zdarzenia zachodzące w świecie są całkowicie uzależnione od jednej przyczyny, znajdującej się poza naturą (bezosobowy los, bóstwo) i nie podlegającej jej oddziaływaniu;
w swoich różnych odmianach fatalizm wchodzi w skład wielu doktryn religijnych (np. koncepcja greckiej Ananke, rzymskiego Fatum, kalwińskiej predestynacji, okazjonalizmu); także przekonanie, że lepiej bez oporu poddawać się biegowi zdarzeń, rezygnując z beznadziejnego sprzeciwiania się nieuchronnościom losu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia