epifenomen
 
Encyklopedia PWN
epifenomen
[gr. epí ‘na’, phainómenon ‘to, co się zjawia, pokazuje’, ‘widoczna rzecz’],
zjawisko wtórne, uboczne, towarzyszące jakiemuś innemu zjawisku;
epifenomenalizm — pogląd filozoficzno-psychologiczny, wg którego zjawiska psychiczne są epifenomenami zjawisk fizjologicznych, a zwłaszcza procesów nerwowych (m.in. W.K. Clifford, Th.H. Huxley, S.H. Hodgson).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia