energia elektryczna
 
Encyklopedia PWN
energia elektryczna,
energia układu ładunków elektr.;
w przypadku ładunków nieruchomych jest to energia elektrostat., w przypadku ładunków poruszających się — energia elektrodynamiczna. W praktyce przez energię elektryczną rozumie się zwykle energię prądu elektr.; wyraża się ona wzorem E = UIt = I 2Rt (U — przyłożone napięcie elektr., I — natężenie prądu elektr., R — opór (rezystancja), t — czas przepływu); jeśli przez przewodnik płynie prąd elektr., część jego energii przemienia się w ciepło (znaczna — np. w elektr. urządzeniach ogrzewczych); energia elektryczna może także przemieniać się w inne rodzaje energii, w szczególności w energię mech. (silnik elektryczny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia