eliminacja
 
Encyklopedia PWN
eliminacja
[łac. eliminare ‘usuwać’],
chem. reakcja związków org. polegająca na odszczepieniu z ich cząsteczek grup atomów lub jonów;
produktami są gł. związki nienasycone:
gdy podstawniki X i Y są atomami wodoru, eliminacja nosi nazwę odwodornienia, gdy są atomami fluorowców (halogenów) mówi się o dehalogenowaniu lub dehydrohalogenowaniu, gdy 1 z nich jest atomem wodoru, a drugi atomem fluorowca, gdy odrywa się atom wodoru i grupa hydroksylowa e. nazywa się odwodnieniem (dehydratacją). W zależności od wzajemnego położenia odszczepiających się grup rozróżnia się α-eliminację, β-eliminację itd. Najczęściej przeprowadza się β-e., w której odszczepiają się podstawniki związane z sąsiadującymi atomami węgla. Eliminacja ma podstawowe znaczenie w syntezie org. (otrzymywanie związków nienasyconych, np. propenu przez dehydratację propan-1-olu, etenu przez odwodornienie etanu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia