elektrotechnika
 
Encyklopedia PWN
elektrotechnika
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się podstawami teoret. (e. teoretyczna) i zastosowaniami (e. stosowana) zjawisk fiz. związanych z elektrycznością;
Całokształt zagadnień, które obejmuje elektrotechnika, dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektr. (elektroenergetyka) oraz związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii, np. na energię mech. (napęd elektryczny, silnik elektryczny), świetlną (świetlna technika), chem. (elektrochemia), na ciepło (grzejnictwo elektryczne). z postępem w zakresie e. nierozerwalnie wiąże się rozwój mechanizacji (elektromechanika) i automatyzacji procesów produkcyjnych, transportu, budownictwa oraz gospodarstwa domowego; z e. wyodrębniły się ważne dla rozwoju cywilizacji dziedziny nauki i techniki: elektronika i telekomunikacja, które wykorzystują te same zjawiska fiz., ale zwykle ograniczone do zakresu tzw. prądów słabych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia