elektrodializa
 
Encyklopedia PWN
elektrodializa
[gr.],
metoda rozdzielania zjonizowanych substancji w roztworze wykrzystująca różną szybkość przenikania jonów przez półprzepuszczalną przegrodę — membranę elektrochem. — pod wpływem stałego pola elektrycznego;
w przeciwieństwie do zwykłej dializy nie pozwala na rozdzielanie cząsteczek obojętnych, ale znacznie przyspiesza proces usuwania jonów; elektrodializa służy do oddzielania elektrolitów od nieelektrolitów lub od czystego rozpuszczalnika, a w przypadku zastosowania membran kationitowych i anionitowych (selektywnie przepuszczających tylko kationy lub tylko aniony) pozwala także na frakcjonowane usuwanie poszczególnych jonów; stosowana do demineralizacji wód kopalnianych, wody mor., roztworów cukru itp.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia