efektor
 
Encyklopedia PWN
efektor
[łac. effector ‘sprawca’, ‘twórca’],
biochem. czynnik chemiczny, który łącząc się z białkiem allosterycznym, zmienia jego strukturę przestrzenną, a w efekcie — aktywność;
małocząsteczkowa substancja (metabolit), która poprzez interakcję z represorem powoduje aktywację lub inaktywację jego zdolności łączenia się z operatoremw wyniku indukcji enzymu induktory (dodatnie efektory) zmniejszają aktywność represora; w przypadku represji enzymu korepresory (negatywne efektory) zwiększają aktywność represora, hamując syntezę białka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia