echo radiowe
 
Encyklopedia PWN
echo radiowe,
telekom. zjawisko powtórnego odbioru tego samego sygnału radiowego;
wynika z faktu, że sygnał wysłany z nadajnika może dochodzić do odbiornika różnymi drogami (propagacja wielodrogowa); opóźnienie sygnału wynosi ok. 0,003 s na każde 1000 km różnicy dróg; echo radiowe występuje przy bardzo sprzyjających warunkach propagacji fal krótkich powodując pogłos w radiofonii i radiotelefonii oraz przekłamania w transmisji danych; podobnym zjawiskiem jest w telewizji odbiór sygnałów, które po wysłaniu z nadajnika przebywają inną drogę niż sygnał bezpośredni i ulegają odbiciu od przeszkód; powoduje to powstawanie dodatkowych obrazów (tzw. zjaw) z prawej strony obrazu właściwego; zastosowanie odpowiednio zorientowanych anten kierunkowych pozwala na wyeliminowanie wpływu echa radiowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia