e-
 
Encyklopedia PWN
e-
[skrót od elektroniczny],
przedrostek służący do definiowania nazw działalności społ. i gosp. korzystających z sieci komputerowych, zwykle Internetu (lub intranetu, np. wewnątrz firmy);
m.in.: e-poczta — poczta elektroniczna; e-handel i e-nauczanie — handel i nauczanie na odległość; e-administracja — usługi świadczone w Internecie przez administrację publiczną, np. składanie wniosków o wydanie dokumentów, rozliczanie podatków i in. opłat, uzyskiwanie informacji o funkcjonowaniu urzędów (z Biuletynu Informacji Publ.); e-gospodarka — ogólna nazwa systemu gosp., wykorzystującego Internet; e-Polska, e-Europa — programy wspierania wykorzystywania Internetu przez społeczeństwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia