Biuletyn Informacji Publicznej
 
Encyklopedia PWN
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
wydawnictwo internetowe pol. administracji publicznej, prowadzone na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
ma postać ujednoliconego systemu stron WWW; do publikacji własnych stron w BIP są zobowiązane władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne; strony muszą zawierać informacje m.in. o organizacji podmiotów, ich kompetencjach, zamierzeniach, budżecie, osobach sprawujących funkcje kierownicze, wydanych i planowanych aktach prawnych; strona gł. BIP jest prowadzona przez ministra odpowiadającego za sprawy administracji publicznej i ma adres www.bip.gov.pl; strony innych podmiotów są dostępne za pośrednictwem odnośników ze strony głównej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia