dwubiegunowe zaburzenia afektywne
 
Encyklopedia PWN
dwubiegunowe zaburzenia afektywne, choroba afektywna dwubiegunowa, dawniej psychoza maniakalno-depresyjna, cyklofrenia,
postać chorób afektywnych cechująca się (w odróżnieniu od jednobiegunowej depresji nawracającej) przebiegiem dwubiegunowym, tj. naprzemiennym występowaniem nawrotów depresji i manii, rozdzielonych okresami wolnymi od objawów chorobowych;
częstość i proporcja stanów depresyjnych i maniakalnych bywa różna, od pojedynczych epizodów, rozdzielonych wieloletnimi okresami, do zaburzeń, gdzie kolejne epizody pojawiają się prawie bezpośrednio jeden po drugim; mechanizmy wyzwalania nawrotów choroby zależą od uwarunkowań genetycznych, niesprawności wielu wzajemnie oddziałujących czynników neurobiol. regulujących homeostazę organizmu; pewien wpływ mają też indywidualne mechanizmy radzenia sobie ze stresem oraz okoliczności życiowe, określające poziom odczuwania stresu; ograniczona zdolność chorych do krytycznej oceny swego stanu często utrudnia lub opóźnia udzielenie im skutecznej pomocy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia