dworski obszar
 
Encyklopedia PWN
dworski obszar,
w okresie zaborów teren wyłączony z granic gmin wiejskich, na którym funkcje wchodzące w zakres administracji państw. pełnił właściciel ziemski;
istniały w Królestwie Pol. (funkcjonowały obok gromady), w zaborze pruskim (dobra rycerskie) oraz w Galicji; w zaborze pruskim 1849 zlikwidowano uprawnienia sądowe, 1872 władzę policyjną właściciela obszaru dworskiego, pozostały jednak (do 1933) — podobnie jak w Galicji — najniższą oprócz gminy jednostką administracji terenowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia