dowód tożsamości
 
Encyklopedia PWN
dowód tożsamości, dokument tożsamości,
urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej.
Dokumentami stwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy (np. USA), legitymacje; w Polsce istnieje obowiązek posiadania dowodu osobistego przez obywatela RP, zamieszkałego na terytorium Polski, z chwilą ukończenia 18. roku życia, a od ukończenia 15. roku, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie mieszka wspólnie z rodzicami (osobami, pod których opieką się znajduje) oraz przez osoby, nie pozostające pod władzą rodzicielską lub opieką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia