dolomit
 
Encyklopedia PWN
dolomit,
węglanowa skała osadowa składająca się z minerału dolomitu w ilości 95–100%;
może zawierać małe ilości kalcytu, minerałów ilastych, substancji bitumicznych i in.; biały, szary, szarobrunatny, bardzo drobnoziarnisty (dolomikryt, mikryt) lub gruboziarnisty (dolosparyt, sparyt), masywny lub porowaty; bardzo rozpowszechniony, w Polsce występuje na Dolnym Śląsku, w G. Świętokrzyskich, w rejonach m.in. Bytomia, Zawiercia, Olkusza (dolomit kruszconośny) i w Tatrach; używany w budownictwie, do wyrobu materiałów ogniotrwałych, w metalurgii (jako topnik), przemyśle chem., jako nawóz i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia