dokładność przyrządu pomiarowego
 
Encyklopedia PWN
dokładność przyrządu pomiarowego,
zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań bliskich wartości rzeczywistej;
charakteryzowana przez błąd dokładności, tj. wypadkową wartość błędów wskazań przyrządu (w określonych warunkach użytkowania), zawierającą błędy poprawności i błędy wierności wskazań (określone np. przez zakres rozrzutu wskazań).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia