dławienie
 
Encyklopedia PWN
dławienie,
zmniejszenie ciśnienia występujące podczas przepływu płynu przez zawór, przepustnicę lub inne przewężenie przewodu (kanału);
dławienie zachodzi bez wymiany ciepła z otoczeniem i bez wykonania pracy zewnętrznej (powstała przy dławieniu energia zostaje rozproszona).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia