diaspora
 
Encyklopedia PWN
diaspora
[gr. diasporá ‘rozproszenie’],
rozproszenie jednej narodowości wśród innej, także rozproszenie wyznawców jednej religii wśród innowierców;
w węższym znaczeniu rozproszenie Żydów poza Palestyną w starożytności i średniowieczu (galut); diasporą nazywa się także społeczność rozproszonych wierzących lub terytorium, na którym żyją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia