dialog
 
Encyklopedia PWN
dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
rozmowa między dwiema lub kilkoma postaciami, podstawowa struktura językowa dramatu;
składa się z następujących po sobie replik, powiązanych przedmiotem rozmowy i sytuacją, w której są wypowiadane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia