determinizm demograficzny
 
Encyklopedia PWN
determinizm demograficzny, w socjologii zw. również kierunkiem demograficznym,
termin używany na oznaczenie poglądów absolutyzujących wpływ czynników demogr. na życie społ. i głoszących, że przyrost ludności i gęstość zaludnienia są gł. przyczyną warunkującą rozwój społeczeństw ludzkich, określającą ich sposób gospodarowania, ustrój polit. i poziom kultury.
determinizm demograficzny reprezentowali m.in. M.M. Kowalewski, A. Coste, C. Gini.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia