densytometria
 
Encyklopedia PWN
densytometria
[łac. densitas ‘gęstość’, gr. metréō ‘mierzę’],
fot. dział sensytometrii, którego przedmiotem badania jest pomiar gęstości optycznej (stopnia zaczernienia) wywołanych i utrwalonych materiałów fotograficznych;
umożliwia określenie światłoczułości, barwoczułości, kontrastowości i in. cech światłoczułych materiałów fot.; pomiary gęstości opt. próbek naświetlonych w sensytometrze wykonuje się w densytometrze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia