klin sensytometryczny
 
Encyklopedia PWN
klin sensytometryczny,
fot. modulator naświetlenia, przyrząd stosowany w sensytometrii, służący do zmiany intensywności naświetlenia próbki materiału światłoczułego;
ma postać warstwy pochłaniającej promieniowanie, której gęstość opt. wzrasta w sposób ciągły lub stopniowy wzdłuż jednej krawędzi; rozróżnia się kliny sensytometryczne neutralne (szare) i selektywne (barwne); stosowany w sensytometrii do badania światłoczułości i kontrastowości materiałów fot. lub radiograf. (kliny sensytometryczne metalowe).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia