demokracja pośrednia
 
Encyklopedia PWN
demokracja pośrednia, demokracja przedstawicielska,
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy państwowej przez organy przedstawicielskie;
opiera się na periodycznej wymianie przynajmniej części członków politycznego aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu; system ten oznacza raczej kontrolę działania aparatu państwowego przez obywateli niż ich faktyczny i stały udział w podejmowaniu decyzji państwowych; w większości państw jest to zdeterminowane wielkością ich obszaru i liczbą ludności; instytucje demokracji bezpośredniej (np. referendum) mogą w tym systemie występować w charakterze uzupełniającym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia