dasznacy
 
Encyklopedia PWN
dasznacy,
członkowie ormiańskiej partii nar. Dasznakcutjun [‘sojusz’], zał. 1890 w Tyflisie (ob. Tbilisi);
dążyli do wyzwolenia Ormian spod ucisku tur. i autonomii państwa ormiańskiego; zwolennicy rewolucji lutowej w Rosji, przeciwnicy bolszewików i rewolucji październikowej, po jej zwycięstwie oderwali Armenię od Rosji i wraz z socjalistami-rewolucjonistami, mienszewikami i musawatystami utworzyli najpierw Komisariat, a potem Sejm Zakaukaski; V 1918–XI 1920 partia rządząca w Rep. Armenii; po jej opanowaniu przez Armię Czerwoną rząd dasznaków (znajdujący się wówczas w Aleksandropolu) zawarł układ z Turcją (autonomiczne państwo ormiańskie w jej granicach); II 1921 dasznacy zorganizowali w radzieckiej Armenii powstanie — po jego klęsce partia dasznaków rozwiązana; na emigracji organizacje dasznaków działają w USA, Francji, Grecji, Iranie i in. państwach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia