damaskony
 
Encyklopedia PWN
damaskony, 1-(2,6,6-trimetylocykloheksenylo)-2-buten-1-ony,
związki org., nienasycone ketony cykloalifatyczne określone wzorem sumarycznym C13H20O;
mieszanina izomerów, różniących się położeniem wiązania podwójnego w pierścieniu, jest bezbarwną cieczą o silnym zapachu kwiatowo-owocowym; bardzo drogie, stosowane w luksusowych wyrobach perfumeryjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia