cyrylica
 
Encyklopedia PWN
cyrylica,
alfabetyczne pismo słow., stworzone IX–X w. przez jednego z uczniów św. Cyryla, oparte na majuskule gr. z IX w. i uzupełnione znakami dla dźwięków właściwych ówczesnym dialektom słowiańskim;
tak jak głagolica, była alfabetem języka staro-cerkiewno-słow.; najstarsze teksty z XI w. (Kodeks supraski, Księga Sawy); cyrylica była używana przez Słowian prawosł. oraz Rumunów (do XVIII w.), współcześnie tylko do celów liturgicznych; pochodne pismo ros. grażdanka (z XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia