cielność
 
Encyklopedia PWN
cielność,
stan fizjol. krowy i jałówki oraz samic niektórych innych gat. przeżuwaczy będących w ciąży;
trwa 275–285 dni, zależnie od rasy, płci płodu, cech osobniczych; w ramach podanych wartości ciąża z płodem męskim trwa dłużej, a ciąża bliźniacza krócej; krowy o dobrej płodności są w stanie cielności corocznie, rodząc jedno, czasami 2 cielęta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia