ciałopalenie
 
Encyklopedia PWN
ciałopalenie, kremacja,
obrządek pogrzebowy polegający na rytualnym paleniu zwłok;
pozostałe szczątki, umieszczane zwykle w popielnicy (urnie), składano do grobu wraz z naczyniami z pokarmem, ozdobami, zbroją itp.; rzadkie ślady ciałopalenia w neolicie, sporadyczne w początkach epoki brązu, od połowy tej epoki — zwyczaj powszechny na różnych obszarach Europy i Azji, zwłaszcza w obrębie kultury pól popielnicowych (m.in. na terenach objętych przez kulturę łużycką).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia