charakterograf
 
Encyklopedia PWN
charakterograf,
techn. urządzenie elektroniczne umożliwiające wyznaczenie określonej charakterystyki (lub kilku charakterystyk jednocześnie, tj. tzw. rodziny charakterystyk) badanego elementu (np. charakterystyki statycznej tranzystora, diody itp.) i jej obserwację na ekranie urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie ma postać krzywej wykreślonej we współrzędnych prostokątnych x, y, przy czym oś x odpowiada zwykle zmiennej niezależnej (np. napięciu między kolektorem a emiterem tranzystora), oś y — zmiennej zależnej (np. natężeniu prądu płynącego przez kolektor tranzystora); w celu wyznaczenia rodziny charakterystyk wprowadza się jeszcze jedną zmienną niezależną, zw. zmienną parametryzującą (np. natężenie prądu płynącego przez bazę tranzystora). W skład charakterografu wchodzą układy wymuszające wartości zmiennych niezależnych i układy mierzące wartości zmiennych zależnych, a ponadto układy, których zadaniem jest wyświetlanie obrazu charakterystyk na ekranie. Współcześnie wytwarzane charakterografy, sterowane mikroprocesorem, umożliwiają nie tylko wyznaczanie charakterystyk, ale też ich zapisywanie w pamięci urządzenia, a często także określanie wielu specyficznych parametrów (np. napięcia progowego, współczynnika wzmocnienia). Funkcję charakterografu niekiedy mogą pełnić oscyloskopy elektroniczne, wyposażone w specjalne przystawki służące do wyznaczania charakterystyk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia