celowanie
 
Encyklopedia PWN
celowanie,
wojsk. ustawianie zespołu broni (lufy, prowadnicy wyrzutni) służące do nadania kierunku lotu elementowi miotanemu (pocisk) w takim położeniu, aby tor lotu tego elementu przechodził przez żądane miejsce (cel);
do c. służą różnego rodzaju urządzenia celownicze (celownik), odpowiednio związane z bronią; przy c. bezpośrednim cel jest widoczny ze stanowiska; przy c. pośrednim cel jest niewidoczny, a c. odbywa się na podstawie obliczeń uwzględniających położenie stanowiska ogniowego i celu oraz tor lotu miotanego elementu w danych warunkach. W odniesieniu do pocisków rakietowych używa się określenia „naprowadzanie na cel”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia