borowe kwasy
 
Encyklopedia PWN
borowe kwasy,
tlenowe kwasy boru; najważniejsze są: kwas trioksoborowy i dioksoborowy, znane są kwasy poliborowe.
Kwas trioksoborowy (kwas ortoborowy), H3BO3, zwyczajowo zw. kwasem borowym, a w lecznictwie kwasem bornym, jest bardzo słabym kwasem, krystalizuje w postaci bezb. łusek, słabo rozpuszczalny w wodzie; występuje w ekshalacjach wulk.; stosowany m.in. w przemyśle szklarskim, metalurgii, dawniej do konserwowania żywności oraz jako łagodny środek dezynfekujący; ogrzewany przechodzi w kwas dioksoborowy (kwas metaborowy), HBO2 (właśc. (HBO2)n), a następnie w tlenek B2O3; znane są pochodne nie istniejących w stanie wolnym kwasów poliborowych, np. boraks — H2B4O7 · 10H2O.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia