oksoborany
 
Encyklopedia PWN
oksoborany,
sole kwasów boru;
substancje stałe, krystalizujące często w postaci soli uwodnionych; niektóre występują w przyrodzie jako minerały, jak boraks rodzimy, kernit, kolemanit; w laboratorium można je otrzymać, stapiając tlenek boru B2O3 z tlenkami metali; struktura o. jest podobna do struktury krzemianów — aniony o., zbud. z grup [BO3], łączą się ze sobą za pośrednictwem atomów tlenu, w strukturze pojawiają się także, oprócz [BO3], tetraedryczne grupy [BO4]; najważniejszym o. jest boraks.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia