biblioteki Polskiej Akademii Nauk
 
Encyklopedia PWN
biblioteki Polskiej Akademii Nauk,
biblioteki samodzielne, biblioteki placówek nauk. działające w ramach instytutów, zakładów, centrów, innych jednostek organizacyjnych PAN i biblioteki jej stacji nauk. za granicą.
Tworzą sieć, w której skład wchodzą: 1) biblioteki samodzielne prowadzące działalność badawczą i wydawniczą — biblioteki PAN w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Kórniku (polskie biblioteki fundacyjne) i Wrocławiu (1953–95, Zakład Narodowy im. Ossolińskich); 2) 97 bibliotek placówek nauk.; 3) biblioteki stacji nauk. PAN w Paryżu i Rzymie oraz 26 (1992) towarzystw nauk. afiliowanych przy PAN; 1997 sieć tworzyły 104 biblioteki których zbiory liczyły 4,72 mln wol., w tym 2,96 mln wol. książek, 1,76 mln wol. czasopism i in. wydawnictw ciągłych, 886 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia