atomy gorące
 
Encyklopedia PWN
atomy gorące, atomy odrzutu,
atomy powstające w wyniku przemiany jądrowej, odznaczające się bardzo dużą energią kinetyczną, znaczną energią wzbudzenia (odpowiadającą ogrzaniu atomu do temperatury milionów K) i wysoką reaktywnością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia