asura
 
Encyklopedia PWN
asura
[sanskr. asura ‘mający siłę życiową’],
mit. ind. demon, gigant;
asurowie — grupa istot niebiańskich, synowie Diti i wieszcza Kaśjapy, pierwsi władcy nieba; w Rygwedzie słowo asura jest epitetem bogów, zwłaszcza Aditjów; w Atharwawedzie bogów określa się mianem dewa, termin asura oznacza nieprzyjaciół bogów, moce wrogie ładowi kosm. (ryta); walka dewów i asurów, jako nieustanne ścieranie się dwóch przeciwstawnych sił, jest aktem kreowania zmysłowej rzeczywistości.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia