astat
 
Encyklopedia PWN
astat, At, astatinum,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 85;
Symbol: At
Nazwa łacińska: Astatium
Liczba atomowa: 85
Pierwiastek promieniotwórczy: tak
Grupa układu okresowego pierwiastków: 17 — fluorowce
Odkrycie: 1940
Odkrywca: Corson Dale R., MacKenzie Kenneth R., Segrč Emilio Gino
najtrwalszy jest izotop o liczbie masowej 210 (czas połowicznego rozpadu T1/2 = 8,3 h); temperatura topnienia 302°C, temperatura wrzenia 337°C; należy do grupy fluorowców; jest łatwo lotnym (podobnie jak jod) ciałem stałym; jego krótkożyciowe radioizotopy występują jako człony naturalnych szeregów promieniotwórczych uranu i aktynu; astat — izotop 211 — po raz pierwszy otrzymali 1940 D.R. Corson, K.R. McKenzie i E. Segré. Nazwa od gr. astatos [‘niestały’, ‘nietrwały’].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia