asejsmiczne strefy
 
Encyklopedia PWN
asejsmiczne strefy,
obszary, gdzie nie występują trzęsienia ziemi, na których tylko wyjątkowo przejawia się słaba aktywność sejsmiczna;
są to z reguły rejony odległe od miejsc kolizji płyt litosferycznych, gdzie występuje nasilenie współcz. procesów tektonicznych (sejsmiczne strefy); pod względem geol. do s.a. należą obszary sfałdowane w dawnych orogenezach (przed erą paleozoiczną) i nie odmłodzone przez późniejsze ruchy górotwórcze, np.: Syberia, wschodnia Europa, Brazylia, większa część Afryki, Kanady i Australii.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ruch płyt litosfery rys. R. Lisek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia