areał
 
Encyklopedia PWN
areał
[łac. area ‘powierzchnia’],
w rolnictwie i leśnictwie powierzchnia gruntów i wód zamkniętych, mierzona np. w hektarach, arach.
W biologii obszar występowania zwierząt lub roślin określonego gatunku, wyznaczony ich zasięgiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia