antyteza
 
Encyklopedia PWN
antyteza
[gr. antíthesis ‘przeciwstawienie’],
lit. figura retoryczna polegająca na zestawieniu w jedną całość treściową 2 przeciwstawnych pojęć lub obrazów;
częsta w aforyzmach, sentencjach, przysłowiach, np. „lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia