antymon
 
Encyklopedia PWN
antymon
[gr.],
Sb, stibium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 51;
Symbol: Sb
Nazwa łacińska: Stibium
Liczba atomowa: 51
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 15 — azotowce
Odkrycie: starożytność
względna masa atomowa 121,760; należy do grupy azotowców; antymon i jego związki są toksyczne. Pierwiastek występuje w kilku odmianach alotropowych; najtrwalszą odmianą jest a. metaliczny — srebrzystobiały, kruchy metal; temperatura topnienia 630,63°C, temperatura wrzenia 1587°C, gęstość 6,69 g/cm3; jest także znany a. żółty, czarny oraz a. bezpostaciowy, tzw. wybuchowy; a. występuje na –III, III, V, niekiedy IV stopniu utlenienia; tworzy m.in. siarczki (Sb2S3 i Sb2S5), tlenki (Sb2O3 i Sb2O5, Sb2O4), chlorki (SbCl3, SbCl5), antymonowodór (SbH3) i jego pochodne — antymonki; gł. rudami są antymonit i walentynit; jest wydobywany również (jako produkt uboczny) ze złóż innych metali, gł. rud siarczkowych ołowiu, miedzi; stosowany jako składnik stopów, m.in. łożyskowych, siarczki a. do wulkanizacji kauczuku, w przemyśle zapałczanym i w optoakustyce, tlenki — w przemyśle ceramicznym (emalie) i szklarskim, antymonki — w mikroelektronice. Niektóre związki a. i prawdopodobnie a. metaliczny były znane już w starożytności. Pierwszy obszerny opis a. i jego związków zawiera dzieło Triumph-Wagen Antimonii z 1604, prawdopodobnie autorstwa Basiliusa Valentinusa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia